Bekijk online versie
Bedrijvennieuws
Beveiligingsorganisaties
Wat je als CNV-lid moet weten over tender Schiphol
Vorige week hebben CNV Vakmensen en FNV met Schiphol afspraken gemaakt over de voorwaarden voor beveiligingsbedrijven, die willen inschrijven op de beveiligingstender. Op verzoek van Schiphol worden die afspraken getoetst door de rechter. In deze Nieuwsbrief vind je meer informatie.

Zoals je weet, is onze insteek altijd dat contractswisselingen niet mogen plaatsvinden over de rug van werknemers. Niet voor niets hebben we er in 2012 hard voor geknokt dat art. 95B in de cao voor de particuliere beveiliging kwam. Door dat artikel hebben beveiligers meer zekerheid over wat er met hen gebeurt bij een contractswissel.

In de zomer van 2018 hebben de beveiligers op Schiphol lang actie moeten voeren voor de verbetering van hun arbeidsvoorwaarden. Dat heeft resultaat gehad. We maakten o.a.afspraken over verminderen van werkdruk, loonsverhoging, korter werken, 80% contracten voor onbepaalde tijd en over gezonde roosters. Die afspraken zijn vastgelegd in het Schipholakkoord.
In het najaar van 2018 werd er ook een nieuwe cao voor de particuliere beveiliging afgesloten. Die cao geldt tot 1 april 2023. Ook in die cao hebben we afspraken gemaakt over loonsverhogingen, maar ook over hoe je als beveiliger gezond je werk kunt doen en kunt blijven doen.

CNV Vakmensen en FNV vinden dat we die afspraken niet voor niets hebben gemaakt en we willen dus dat die afspraken in de Nota van Inlichtingen (NvI - waarin staat aan welke voorwaarden inschrijvende bedrijven moeten voldoen) worden opgenomen.
Omdat we er pratend maar niet uitkwamen en de tijd drong, hebben we eind augustus een ultimatum moeten stellen aan Schiphol. Zoals je hebt gehoord, heeft Schiphol het kort geding daarover verloren.
Het was wél de aanleiding om vervolgens weer met elkaar in gesprek te gaan. Dat heeft ertoe geleid dat CNV, FNV en Schiphol het eens zijn geworden over de sociale voorwaarden die moeten worden opgenomen in de NvI.

Schiphol wil dat de rechter toetst of die afspraken opgenomen mogen worden.
Vorige week zijn we de hele week druk geweest met de vraag hoe de procedure er uit moet gaan zien en hoe we er voor zorgen dat er zo snel mogelijk uitsluitsel komt.
Eind vorige week zijn we het daar over eens geworden.

We hebben met Schiphol afgesproken dat de publicatiedatum van de NvI wordt uitgesteld. Daardoor is er tijd voor de procedure.

Het is heel erg belangrijk dat de afspraken die we in 2018 maakten in ieder geval gelden voor alle beveiligers op Schiphol, óók na de tender. Als CNV en FNV zich er niet hard voor hadden gemaakt, dan had jij je (als jij te maken krijgt met een overgang als gevolg van de contractswissel naar een bedrijf waar de cao particuliere beveiliging of AS niet van toepassing is) alleen maar kunnen beroepen op de arbeidsvoorwaarden die je op 3 november 2020 hebt. Je zou dan geen recht hebben op een kortere werkweek (want die gaat pas in vanaf periode 1 2021) of op de overeengekomen loonsverhogingen van 2021, 2022 en 2023.


Ook de afspraken over 80% onbepaalde tijdscontracten en gezonde roosters gelden alleen voor bedrijven die onder de cao pb of AS vallen.

Het ging niet over niks. Het ging en gaat over jouw arbeidsvoorwaarden en over die van je collega’s.
Je mag van een vakbond verwachten dat die zich daar hard voor maakt.
In de afgelopen maanden heb je opnieuw kunnen zien dat CNV Vakmensen zich hard maakt voor jóuw belangen, jóuw werk, jóuw cao.
Dat is niet niks. Dat is vakbondswerk zoals het hoort!
Doe daarom met ons mee en sluit je aan bij CNV Vakmensen.
Ben je al lid, dan is dit iets voor jou: https://www.cnvvakmensen.nl/wie-we-zijn/125
Nog geen lid: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Natuurlijk zorgen we er voor dat je door ons wordt geïnformeerd als er nieuws is. Houd je mailbox in de gaten.
Heb je nog vragen, mail ons dan!

Aletta Bulsink en Erik Maas
Onderhandelaars CNV Vakmensen
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl
E:
e.maas@cnvvakmensen.nlM1909 0317/AB/lr
 
Printversie


CNV Vakmensen - Tiberdreef 4 - 3561 GG Utrecht - T +31 (0)30 75 11 007 - E nieuwsbrief@cnvvakmensen.nl

Dit is geen spam. Je ontvangt deze digitale nieuwsbrief omdat je bent aangesloten bij CNV Vakmensen of omdat je jezelf hebt ingeschreven op de nieuwsbrief. Afmelden voor e-mails van je bestuurder kan via deze link. Stuur vragen en opmerkingen naar nieuwsbrief@cnvvakmensen.nl.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -